ANTI-SMOKING EDUKIT 1 - FUMO DI SIGARETTA

smoking man ... e consequenze per l’uomo            

ANTI-SMOKING EDUKIT 2 - MOZZICONI DI SIGARETTA

smoke butts ... e consequenze sull’ambiente      

ANTI-SMOKING EDUKIT 1 - FUMO DI SIGARETTA

smoke butts
... e consequenze per l’uomo        

ANTI-SMOKING EDUKIT 2 - MOZZICONI DI SIGARETTA

smoke butts
... e consequenze sull’ambiente